Haber Kitaplık

Nisan 2020’de Okuyucu ile Buluşanlar

Okuyucu ile Buluşanlar serimize Nisan ayı ile devam ediyoruz. Nisan 2020’de yayımlanan ve İslami İlimler ile ilişkili 21 kitabı, kitapların tanıtım yazılarından yararlanarak derledik.


FIKIH

 • Câmiu’l-usûl fî beyâni’l-kavâidi’l-Hanefiyye ve’ş-Şâfiiyye fî usûli’l-fıkh, Rükneddin Ubeydullah es-Semerkandî

Eser, İsmet Garibullah Şimşek’in tahkikiyle İSAM İkinci Klasik Dönem Projesi kapsamında iki cilt olarak yayımlandı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

HADİS

 • El-Ezkâr, İmam Nevevî, Tercüme: Yaşar Kandemir

İmam Nevevî’nin namaz, oruç, yolculuk gibi durumlarda yapılması gereken zikirleri sahih hadis kaynaklarından derleyip oluşturduğu hadis eseri Tahlil Yayınları’ndan çıktı. Yaşar Kandemir hocanın tercüme ve şerh ettiği eser hakkında bilgi için tıklayınız.

 • Hadislere Gerek Yok Söylemi, Enbiya Yıldırım

Eser, hadislerin olmadığı bir İslam medeniyeti kurma düşüncesi hakkındaki tartışmaları ihtiva eder. Hadislerin dindeki yerini vurgulayan ve hadisleri yok saymanın yol açacağı sorunları gözler önüne seren bu eser, Diyanet Vakfı Yayınları’ndan çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sünenü’d-Dârimî, İmam Dârimî

Dârimî’nin Sünen eseri, Mehmet Türk’ün tercümesiyle Kitap Dünyası Yayınları’ndan çıktı.

 • Son Dönem Hadis Çalışmaları ve Talat Koçyiğit Hadisçiliği, Recep Bilgin

Kitap, Osmanlı Devleti’nin son döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar olan hadis çalışmalarnı ele almakta ve bu alanda öne çıkan isimlerden biri olan Talat Koşyiğit ile ilgili değerlendirmelerde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

KELAM/İSLAM FELSEFESİ

 • İslam İtikatının Temel Esasları, Ferman Altun

Sahih bir dini yaşantı için hiç şüphe yok ki her Müslüman İslam akaidinin temel esaslarını bilmelidir. İslam literatüründe bu konuyu mihver edinmiş pek çok eser bulunmaktadır. Bu zengin birikime sunulan yeni bir katkı da Ferman Altun’un kaleminden çıkmıştır. Esere ilişkin detaylı bilgiye erişmek için tıklayınız.

TEFSİR

 • Kur’an Sünnet İlişkisi: Kur’an’da Risalet ve Sünnet’in Teşrii Değeri

Kitap, birbirinden ayrı ve bağımsız düşünülemeyen İslam’ın temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Sünnet arasındaki bağın mahiyetini, yine Kur’an-ı Kerim’e referansla tanıtmayı amaçlamaktadır. Kuramer Yayınları’ndan yayımlanan esere dair detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Sorular ve Cevaplar Işığında Ayetlerdeki İncelikler, Alâ’î b. Muhibbî eş-Şîrâzî, Hazırlayan: Mehmet Akif Alpaydın

Orijinal adı Risâletü’l-Es’ile ve’l-Ecvibe fî İlmi’t-Tefsîr olan eser, Kur’an’da ilk okunduğunda çelişki varmış gibi görünen ayetleri açıklaması yönüyle Müşkilü’l-Kur’ân türünde telif edilmiştir. Mehmet Akif Alpaydın’ın sadeleştirip okuyucu ile buluşturduğu kitaba dair daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

TASAVVUF

 • Bir Dinî İdealin İfade Biçimleri: Râbia el-Adeviyye’den Kalanlar, Nedim Tan

Zühd hareketinin tasavvufa dönüşümünde önemli bir konumu olan ve önderliğinde gelişen tasavvufî çizgide ümit ve iyimserliğe ağırlık verilen Râbia el-Adeviyye hakkında kaleme alınan eserde, Nedim Tan, tasavvuf metinleri içerisinde durduğu yer ve üzerine söylenenler bağlamında inceleme ve değerlendirmelerde bulunmaktadır. Eser hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 • Şems-i Sivâsî Menakıbnamesi, Receb-i Sivâsî, Tercüme: Fatih Çınar

Halvetiyye tarikatının Şemsiyye kolunun kurucusu olan Şemseddin-i Sivâsî’nin hayatına dair en önemli kaynak olarak karşımıza çıkan eser, damadı ve halifesi Receb-i Sivâsî tarafından kaleme alınmıştır. Şeyhin hayatına bilfiil tanıklık eden birince kaleme alınmış olması eserin ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Fatih Çınar’ın tercüme ettiği eserle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İSLAM TARİHİ

 • Osmanlı Hilafetinin İlk Asırları, Uğur Demir

Yavuz Sultan Selim’in Mısır’a düzenlediği seferle İslam tarihinde yeni bir sayfa açılır. Sefer sonrasında Müslümanların liderliği Osmanoğullarına geçer. Osmanlı Hilafeti’nin ilk asrına ışık tutan eserin ayrıntıları için tıklayınız.

 • Semerkant, Nevin Erdem

İslam Tarihi’nin en önemli ilim merkezlerinden biri olan Semerkant’ı pek çok yönüyle ele alan bu eser Cinius Yayınları’ndan çıktı. Ayrıntılar için tıklayınız.

 • Selçuklular, Yaşar Demir

Eser, Selçuklular’ın Anadolu’ya yönelmesiyle başlayan süreçte yaşananlar, Bizans ve Avrupa’nın Türk ilerleyişine olan tepkisi gibi konuları bir bütünlük içerisinde okuyucuya aktarmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız.

 • Memlükler’de Tarih ve Tarihçiler, Fatih Yahya Ayaz

Eser, Türk Tarih Kurumu’ndan çıktı. Detaylı bilgi tıklayınız.

 • Endülüs’ün Fethi ve Valiler Döneminde Berberiler, Yaşar Emrah Koşdaş

Kitap, Müslümanların gerçekleştirdiği en önemi fetihlerden biri olan Endülüs’ün fethi esnasında Müslüman olan Berberilerin, bu fetihlere ve fetihler sonrasında toplumsal hayat ile siyasete yaptıkları katkıyı konu edinmektedir. Ayrıntılar için tıklayınız.

DİNLER TARİHİ

 • Kur’an ve Hıristiyanlar, Abdullah Rıdvan Gökbel

Bu çalışma, Suriye, Filistin ve Irak coğrafyasındaki Arap-Süryânî Hıristiyan yazarlarının Kur’ân’ı nasıl anladığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Eserde, hicrî ilk üç asırda Müslümanlar ile yapılan tartışmalarda ön plana çıkan dokuz Arap Hıristiyan bilgin tespit edilmiştir. İslam’a karşı reddiye geleneğinin ilk nüvelerini oluşturan bu dokuz Arap-Süryânî Hıristiyan yazarın Kur’an ayetlerine yaklaşımını da ele alan bu eser, Eskiyeni yayınlarından çıktı. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İSLAM İKTİSADI

 • Şeyhülislam Fetvaları Işığında Osmanlı’da İktisadi Hayat, Abdulkadir Atar

18. yüzyılda Osmanlı’nın iktisat anlayışının ve faaliyetlerinin incelendiği “Şeyhülislam Fetvaları Işığında Osmanlı’da İktisadi Hayat” çıktı. Eserde, bu yüzyılda görev yapmış şeyhülislamların fetvaları mercek altına alınıyor. Eseri incelemek için tıklayınız.

 • Hayırseverlik ve İnsan Güvenliği, Samiul Hasan

Samiul Hasan’ın editörlüğünü üstlendiği “Hayırseverlik ve İnsan Güvenliği” çıktı. Kitapta İslam’ın temel kavramlarından olan hayırseverliğin, çoğunluğu Müslüman ülkelerdeki uygulamalarına ışık tutuluyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

DİN PSİKOLOJİSİ ve DİN EĞİTİMİ

 • Cennet Çocukları’nın Farkında Mısınız? Cezmi Eşelioğlu,

Nisan ayının sonlarında çıkan Cezmi Eşelioğlu’na ait “Cennet Çocukları’nın Farkında Mısınız?” isimli eser, birtakım fiziksel veya zihinsel engeli bulunan çocuklara nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğine ve onlara verilen özel eğitime birtakım araştırma verileriyle yer vermiştir. Kitapta meselenin psikolojik yönüne de değinilmiştir. Kitaba şu linkten ulaşabilirsiniz. 

 • Ölümde Hayat Var: İleri Yetişkinlikte Ölüm ve Yas, Elif Özdemir

Elif Özdemir’in kaleme aldığı bu kitapta, yaşlılığın emarelerini üzerinde barındırmaya başlamış kişilerin duyduğu birtakım kaygılar ve ölüme dair düşünceleri yer alır. Eser, bu kişilerin yaşamış oldukları duygu durumunu ve değişkenlikleri analiz eder. Yüzleşme Yayınlarından çıkan bu kitap, 104 sayfalık bir hacme sahip. Detaylara şu linkten ulaşabilirsiniz. 

 • Psikoloji ve Psikoterapide Din, Zuhal Ağılkaya Şahin

Zuhal Ağılkaya Şahin tarafından kaleme alınan, Uzman Klinik Psikolog Taha Burak Toprak tarafından “insanların üstün iyiliği için psikoloji ve dini birlikte düşünmeyi amaçlamış bir kitap” olarak nitelenen eser Çamlıca Yayınları tarafından basılmıştır. Ali Köse kitabı, “bu eser, din psikolojisinin temel konularından biri olan psikoloji ve din ilişkisini teorik olduğu kadar klinik alana da taşıyarak psikoterapi ve din ilişkisini de ilgililerin dikkatine sunuyor” şeklinde değerlendirmiştir. Kitaba şu linkten ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: